Приймальна комісія: +38(068) 422-39-19 Е-mail ПК: pk.khnnra@gmail.com

м. Запоріжжя, вулиця Наукового містечка, 59

Вступ до Аспірантури

Дати вступної кампанії
 • 01 вересня 2023 року – Початок прийому заяв та документів    
 • 15 вересня 2023 року – Закінчення прийому заяв та документів  
 • 16–25 вересня 2023 року – Строки проведення вступних випробувань 
 • не пізніше  26 вересня 2023 року – Термін оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих до зарахування 
 • не пізніше  28 вересня 2023 року – Термін виконання вимог  для зарахування (укладання договорів) 
 • не пізніше  29 вересня 2023 року – Термін зарахування вступників  
 •  02 жовтня 2023 року – Початок навчання в Аспірантурі 
Перелік документів для вступу до аспірантури Хортицької національної академії: 

заява вступника (заява вступника роздруковуються для заповнення на  одному аркуші, бланк заяви необхідно заповнити від руки синьою ручкою); Заява

ксерокопія (2 екземпляри) або сканована копія (фотокопія)  документа, що посвідчує особу (паспорта); 

ксерокопія (2 екземпляри) або сканована копія (фотокопія)  реєстраційного номера облікової картки платника податків

ксерокопія або сканована копія (фотокопія) військово-облікового  документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або  тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

ксерокопія або сканована копія (фотокопія) свідоцтва про шлюб чи  свідоцтва про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) (для осіб,  які мають розбіжності у документах); 

ксерокопія або сканована копія (фотокопія) документа (державного  зразка) про раніше здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний  рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ; 

ксерокопія або сканована копія (фотокопія) документів, які  підтверджують право вступника на додаткові бали відповідно до пункту 5  розділу VІ Правил прийому; 

фотографія 3х4 см для документів (електронне фото у форматі .jpg  розміром до 1 Мб); 

документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи  особою з інвалідністю (за наявності). 

Заява та інші документи подаються в паперовій чи електронній формі.

Перелік вступних випробувань

вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької) в  обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної  освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним  сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System,  або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2  Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);  німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2  Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);  французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня  В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня),  звільняється від складання іспиту з іноземної мови. Під час визначення  результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів  іспиту з іноземної мови з найвищим балом; 

Програма вступного іспиту з іноземної мови

вступний іспит зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти  магістра з відповідної спеціальності); 

Програма вступного іспиту зі спеціальної освіти

вступний іспит з філософії

Програма іспиту з філософії

Графік проведення вступних випробувань
 • 18 вересня 2023 року – Вступне випробування зі спеціальності 
 • 19 вересня 2023 року – Вступне випробування зі спеціальності (додаткове) ⃰для абітурієнтів, які не мають профільної освіти
 • 21 вересня 2023 року – Вступне випробування з іноземної мови 
 • 25 вересня 2023 року -Вступне випробування з філософії 

016 Спеціальна освіта
Освітньо-наукова програма «Спеціальна освіта»   – 20 000 рік

Ел. пошта: pk.khnnra@gmail.com

Питання за телефонами: +38(068) 422-39-19; +38(066)-775-08-15